Algemene voorwaarden Van der Aa media

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bevestigingen en alle door Van der Aa media gesloten
overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Van der Aa media verrichtte handelingen.

Scroll naar top