Algemene voorwaarden Van der Aa media

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bevestigingen en alle door Van der Aa media gesloten
overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Van der Aa media verrichtte handelingen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bevestigingen en alle door Van der Aa media gesloten
overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Van der Aa media verrichtte handelingen.

Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Door ondertekening of acceptatie van een overeenkomst (offerte of bevestiging) met Van der Aa media verklaart de opdrachtgever
dat hij een kopie van deze algemene voorwaarden heeft ontvangen, kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

Download hier onze Algemene Voorwaarden (PDF)

Scroll naar boven